[ Chóe rạn đắp nổi công đào 80L ]-Gốm sứ Lợi An|Bát Tràng