Ấm chén vuông men mát khắc hoa [SANG TRỌNG]- Gốm sứ Lợi An