Ấm chén vẽ hoa dây xanh - Gốm sứ Lợi An | 0974813341