Ấm chén vại men màu vẽ sen - Gốm sứ Lợi An | 0974813341