Ấm chén vại men mát khắc hoa [SANG TRỌNG]- Gốm sứ Lợi An