Ấm chén tử sa quả hồng lòng xanh [CAO CẤP] - Gốm sứ LỢI AN