Ấm chén tử sa màu son đắp tùng [CAO CẤP] - Gốm sứ Lợi An | Bát tràng