Ấm chén tử sa đắp hoa huệ khay liền [CAO CẤP] - Gốm sứ LỢI AN