Ấm chén tử sa dáng tống bọc đồng trắng [CAO CẤP] - Gốm sứ Lợi An