Ấm chén tử sa chóp lòng nâu [CAO CẤP] - Gốm sứ Lợi An | BÁT TRÀNG