Ấm chén trắng minh long số 1 vẽ hoa sen vàng kim - Gốm sứ Lợi An