Âm chén thờ mini vẽ Rồng P17 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng