Ấm chén quả hồng men rạn bọc đồng - Gốm sứ Lợi An | 0974813441