Ấm chén quả hồng men mát khắc hoa đào[SANG TRỌNG]- LoiAn Ceramic