Ấm chén ML rạn bọc đồng [CAO CẤP] - Gốm sứ LỢI AN | Bát Tràng