Ấm chén mini vẽ hoa dây - Gốm sứ Lợi An | 0974813341