Ấm chén minh long vẽ tre xanh - Gốm sứ Lợi An | 0974813341