Ấm chén minh long vẽ sen xanh cobal - Gốm sứ Lợi An