Ấm chén minh long vẽ sen hồng - Gốm sứ Lợi An | Văn Hóa | Du lịch | Ẩm thực | Bát Tràng