Ấm chén minh long vẽ hoa sen xanh - Gốm sứ Lợi An | 0974813341