Ấm chén minh long đánh chỉ xanh - Gốm sứ Lợi An | 0974813341