Học viện CAND đặt Ấm chén Minh Long ngày 27/7/2017 - Gốm sứ Lợi An