Ấm chén quả hồng men rạn bọc đồng - Gốm sứ Lợi An | 097483341