Ấm chén quà tặng của đại hội phật giáo quận Long Biên - Gốm sứ Lợi An