[ CHÂN NẾN SỐ 3 RẠN KHẮC SEN CAO 7 CM ] - Gốm sứ Lợi An