Bộ tranh sứ tứ quý số 1 đắp nổi vẽ MÀU 116x52cm- Gốm sứ Lợi An