Bộ đồ thờ số men trắng vẽ tràm số 4 - 153 x 67; 175 x 87 - Gốm sứ Lợi An