Bộ đồ thờ số men trắng vẽ tràm số 2- 153 x 67; 175 x81 - Gốm sứ Lợi An