Bộ đồ thờ Men rạn số 10 dài 40cm sâu 45cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng