Bộ kỷ nước tam cấp rạn khắc sen dài 20.5cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng