Bộ đồ thờ thần tài thổ địa gốm sứ 56x61 (2) - Gốm sứ Lợi An