Bộ đồ thờ Gia tiên tiền tổ rạn 2m17 x 1m07 - Gốm sứ Lợi An | Văn Hóa | Du lịch | Ẩm thực | Bát Tràng