Bộ đồ thờ Gia tiên tiền tổ rạn 175x69 - Gốm sứ Lợi An