[Bát phật thủ số 1 men rạn khắc đào cao 15 cm]-Gốm sứ Lợi An| Bát Tràng