Bát nước chấm vuông men kem - Gốm sứ Lợi An | 0974813341