[ Bát hương thờ men rạn khắc sen 25 cm có chân]- Gốm sứ Lợi An