Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 50cm (Có chân)