Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 40cm (Có chân)