Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 35cm (Có chân)