Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 30cm (Có chân)