Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 27cm (Có chân)