[ Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 25 cm (Có chân) ]