Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 22 cm - Gốm sứ Lợi An