Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 18 cm (Có chân) -Bát Tràng