[ Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 16 cm (Có chân) ]