[ Bát hương rạn khắc rồng men rạn đường kính 14 cm (Có chân) ]