Bát hương lựu đắp lưỡng long nổi P22 - Gốm sứ Lợi An