Bát hương lựu đắp lưỡng long nổi P20 - Gốm sứ Lợi An