Bát hương lựu đắp lưỡng long nổi P18 - Gốm sứ Lợi An