Bảo bình miệng thẳng men rạn đắp nổi - Gốm sứ Lợi An | Văn Hóa | Du lịch | Ẩm thực | Bát Tràng